Mini Koszyk

Polityka Prywatności

The IR Company Private Limited Policy

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach sklepu internetowego Lemon Beauty Shop,  dostępnego pod adresem https://www.lemonbeauty.pl

Administratorem sklepu jest firma IR Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą przy ulice Henryka Sienkiewicza 85/87, 90-057, Łódź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Łódzi w Łódzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000706677, REGON 382021279, NIP 7282285135 (zwaną dalej: „Spółka”).

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail ircompanypl@gmail.com

Uznaje się, że firma IR Company Sp. z o.o.,  oraz każda z jej odpowiednich spółek zależnych, macierzystych i stowarzyszonych prowadzi tę Witrynę , zdając sobie sprawę, że zależy Ci na tym, jak informacje o Tobie są wykorzystywane i udostępniane. Stworzyliśmy niniejszą Politykę prywatności, aby poinformować Cię, jakie informacje zbieramy w Witrynie, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje informacje i jakie masz wybory dotyczące sposobu gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych. Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności. Korzystanie z Witryny oznacza, że ​​przeczytałeś i zaakceptowałeś nasze praktyki dotyczące prywatności, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Informujemy, że praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności mają zastosowanie do informacji gromadzonych przez nas lub nasze spółki zależne, podmioty stowarzyszone lub agentów:  za pośrednictwem tej Witryny, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem naszego Działu Obsługi Klienta w związku z niniejszą Witryną, poprzez informacje przekazane nam w naszych wolnostojących sklepach detalicznych oraz poprzez informacje przekazane nam w związku z promocjami marketingowymi i loteriami.

Nie odpowiadamy za treść ani praktyki dotyczące prywatności na jakichkolwiek stronach internetowych, na których są zamieszczone linki do naszej strony,  komentarze lub inne wspomnienia o naszej stronie internetowej, firmie lub produkcie z naszej oferty. 

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania, aktualizowania, dodawania, zaprzestania, usuwania lub w inny sposób zmieniania dowolnej części niniejszej Polityki prywatności, w całości lub w części, w dowolnym momencie. W przypadku zmiany niniejszej Polityki prywatności zmienimy datę „ostatniej aktualizacji” znajdującą się na górze niniejszej Polityki prywatności.

Jeśli podasz nam informacje lub uzyskasz dostęp do Witryny lub korzystasz z niej w jakikolwiek sposób po zmianie niniejszej Polityki prywatności, zostanie uznane, że bezwarunkowo wyraziłeś zgodę i wyraziłeś zgodę na takie zmiany. Najbardziej aktualna wersja niniejszej Polityki prywatności będzie dostępna w Witrynie i zastąpi wszystkie poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem ircompanypl@gmail.com

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest IR Company Sp. z o. o. z/s w Łódzi, adres: Henryka Sienkiewicza 85/87 90-057 , Łódź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Łódzi w Łódzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000706677, REGON 382021279, NIP 7282285135 (zwaną dalej: „Spółka”).
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Państwa ze Spółką umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę i jej wykonania, a także wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 3. Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Państwa zamówienia, w tym w sytuacji, gdy realizacja zamówienia będzie wymagała udziału Współpracowników Spółki posiadających siedziby poza obszarem EOG.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zawartej przez Państwa umowy ze Spółką, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa ze Spółką umowy. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika przetwarzane są w zbiorach, za wyjątkiem danych przekazywanych w ramach formularza kontaktowego, które przetwarzane są poza zbiorem.
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza założenia konta przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta w Sklepie.
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji zamówienia.
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem.
  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta, złożenia zamówienia, zapisu na newsletter lub kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem.
  Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 6. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa ze Spółką umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Spółkę działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Spółkę ciążącego na niej obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona przez Państwa wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwia Spółce informowanie o nowych ofertach i promocjach.
 8. Możecie Państwo podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia do tego Spółkę obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazili Państwo na to zgodę.

Pliki cookies

 1. Serwis pod adresem https://www.lemonbeauty.pl  stosuje pliki cookies. Pliki te w żadnym przypadku nie służą do zbierania danych identyfikujących użytkowników korzystających z serwisu ani nie zawierają danych szkodliwych dla urządzeń końcowych użytkowników.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione.
 5. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.